Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 5036860

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

2008 r.

 

   
* Uchwała Nr XXVIII/131/2008 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok.
Uchwała Nr XXVIII/130/2008 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych, transport i utylizację nieczystości ciekłych na terenie Gminy Zbiczno.
Uchwała Nr XXVIII/129/2008 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Zbiczno.
Uchwała Nr XXVIII/128/2008 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2008 r.  w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Zbiczno.
* Uchwała Nr XXIV/107/2008 Rady Gminy Zbiczno z dnia 22 października 2008 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczącej ustalenia i zmiany nazw urzędowych niektórych miejscowości położonych na terenie Gminy Zbiczno z mieszkańcami tych miejscowości.
Uchwała Nr XXII/103/2008 Rady Gminy Zbiczno z dnia 20 sierpnia 2008 r. przystąpienia Gminy Zbiczno do realizacji w 2008 roku projektu systemowego pt. "Aktywność szansą na zatrudnienie" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Uchwała Nr XXII/102/2008 Rady Gminy Zbiczno z dnia 20 sierpnia 2008 r. zaciągnięcia długoterminowego zobowiązania finansowego.
Uchwała Nr XII/101/2008 Rady Gminy Zbiczno z dnia 20 sierpnia 2008 r. uchylenia Uchwały XXI/99/2008 Rady Gminy Zbiczno z dnia 11 lipca 2008 roku w sprawie realizacji i finansowania inwestycji - Budowa drogi gminnej i osiedlowej na osiedlu Plebanka w Pokrzydowie - droga osiedlowa.
* Uchwała Nr XXII/100/2008 Rady Gminy Zbiczno z dnia 20 sierpnia 2008 r. zmieniająca Uchwałę Nr XV/67/2007 Rady Gminy Zbiczno z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zbiczno na 2008 roku.
Uchwała Nr XXI/99/2008 Rady Gminy Zbiczno z dnia 11 lipca 2008 r. realizacji i finansowania inwestycji - Budowa drogi gminnej i osiedlowej na osiedlu Plebanka - droga osiedlowa.
Uchwała Nr XXI/98/2008 Rady Gminy Zbiczno z dnia 11 lipca 2008 r. zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2008 roku z Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu ze środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych na sfinansowanie przygotowania dokumentacji inwestycji gminnych, na których realizację gmina będzie ubiegała się o dofinansowanie z funduszu Unii Europejskiej.
Uchwała Nr XXI/97/2008 Rady Gminy Zbiczno z dnia 11 lipca 2008 r. zmieniająca Uchwałę Nr XV/67/2007 Rady Gminy Zbiczno z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zbiczno na 2008 rok.
Uchwała Nr XX/96/2008 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 czerwca 2008 r. sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Strzemiuszczek i uchylenia Uchwały.
Uchwała Nr XX/95/2008 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 czerwca 2008 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII/84/2008 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych.
Uchwała Nr XX/94/2008 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 czerwca 2008 r. zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2008 roku.

 


> Uchwała Nr XX/93/2008 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Zbiczno.

> Uchwała Nr XVIII/91/2008 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

> Uchwała Nr XVII/89/2008 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości komunalnej położonej w miejscowości Zbiczno.

> Uchwała Nr XVII/88/2008 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości położonej w miejscowości Lipowiec.

> Uchwała Nr XVII/87/2008 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Zbiczno.

> Uchwała Nr XVII/86/2008 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu aktywności lokalnej na lata 2008-2013.

> Uchwała Nr XVII/85/2008 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Zbicznie za 2007 rok.

> Uchwała Nr XVII/84/2008 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych.

> Uchwała Nr XVII/82/2008 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie gminy Zbiczno.

> Uchwała Nr XVII/81/2008 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Zbiczno z tytułu wykonania budżetu gminy za 2007 rok.

> Uchwała Nr XVII/80/2008 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2007.

> Uchwała Nr XVI/79/2008 Rady Gminy Zbiczno z dnia 6 lutego 2008 r. w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr XV/67/2007 Rady Gminy Zbiczno z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zbiczno na 2008 rok.

> Uchwała Nr XVI/78/2008 Rady Gminy Zbiczno z dnia 6 lutego 2008 r. w sprawie udzielenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości komunalnej położonej w miejscowości Zbiczno.

> Uchwała Nr XVI/77/2008 Rady Gminy Zbiczno z dnia 6 lutego 2008 r. w sprawie udzielenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości komunalnej położonej w miejscowości Ciche.

> Uchwała Nr XVI/76/2008 Rady Gminy Zbiczno z dnia 6 lutego 2008 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXVIII/228/2005 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/130/2004 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 lipca 2004 r. w sprawie najmu sklepu spożywczo-przemysłowego w Żmijewie oraz uchylenia Uchwały Nr XXI/1302004 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 lipca 2004 r. w sprawie najmu sklepu spożywczo-przemysłowego w Zmijewie.

> Uchwała Nr XVI/75/2008 Rady Gminy Zbiczno z dnia 6 lutego 2008 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli

utworzono: 2008-12-02 08:36 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2016-08-19 10:03 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2008-12-02 08:36
ilość odsłon podstrony: 3389
repozytorium zmian
drukuj  zapisz