Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4855257

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

2007 r.

> Uchwała Nr XV/74/2007 Rady Gminy Zbiczno z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2008-2010.

> Uchwała Nr XV/73/2007 Rady Gminy Zbiczno z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok.

> Uchwała Nr XV/72/2007 Rady Gminy Zbiczno z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Zbiczno.

> Uchwała Nr XV/71/2007 Rady Gminy Zbiczno z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie przystapienia Gminy Zbiczno do "Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania pn. POJEZIERZE BRODNICKIE".

> Uchwała Nr XV/70/2007 Rady Gminy Zbiczno z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Zbiczno.

> Uchwała Nr XV/69/2007 Rady Gminy Zbiczno z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla Przewodniczącego Rady Gminy i Radnych.

> Uchwała Nr XV/68/2007 Rady Gminy Zbiczno z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia diet dla sołtysów sołectw Gminy Zbiczno.

> Uchwała Nr XV/67/2007 Rady Gminy Zbiczno z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2008 rok.

> Uchwała Nr XV/66/2007 Rady Gminy Zbiczno z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr V/24/2007 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zbiczno na 2007 rok.

> Uchwała Nr XIV/65/2007 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz wartości 1 punktu dla pracowników zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, Zakładzie Usług Komunalnych, Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji i Zespołach Szkół w Gminie Zbiczno.

> Uchwała Nr XIV/64/2007 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Zbiczno nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Zbiczno.

> Uchwała Nr XIV/63/2007 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXIII/192/2005 Rady Gminy Zbiczno z dnia 6 czerwca 2005 r. w sprawie nabycia na rzecz Gminy Zbiczno nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej Nr 171/9 o powierzchni 0,3716 ha położonej w miejscowości Pokrzydowo.

> Uchwała Nr XIV/62/2007 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXVIII/226/2005 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 listopada 2005 r.

> Uchwała Nr XIV/61/2007 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie podatku od środków transportowych.

> Uchwała Nr XIV/60/2007 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie opłaty targowej.

> Uchwała Nr XIV/59/2007 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie opłaty miejscowej.

> Uchwała Nr XIV/58/2007 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów.

> Uchwała Nr XIV/57/2007 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

> Uchwała Nr XIV/56/2007 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego.

> Uchwała Nr XIV/55/2007 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr V/24/2007 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zbiczno na 2007 rok.

> Uchwała Nr XIII/54/2007 w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju miejscowości Zbiczno.

> Uchwała Nr XII/53/2007 Rady Gminy Zbiczno z dnia 17 października 2007 r. w sprawie wyboru ławników sądowych na kadencję 2008-2011.

> Uchwała Nr XII/52/2007 Rady Gminy Zbiczno z dnia 17 października 2007 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2007 roku.

> Uchwała Nr XII/51/2007 Rady Gminy Zbiczno z dnia 17 października 2007 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr X/44/2007 Rady Gminy Zbiczno z dnia 5 września 2007 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2007 roku.

> Uchwała Nr XII/50/2007 Rady Gminy Zbiczno z dnia 17 października 2007 r. w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr V/24/2007 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zbiczno na 2007 rok.

> Uchwała Nr XII/49/2007 Rady Gminy Zbiczno z dnia 17 października 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Zbiczno.

> Uchwała Nr X/48/2008 Rady Gminy Zbiczno z dnia 5 września 2007 r. w sprawie powołania zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników Sądu Rejonowego w Brodnicy na kadencję 2008-2011.

> Uchwała Nr X/47/2008 Rady Gminy Zbiczno z dnia 5 września 2007 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa działki oznaczonej nr 53/14 położonej w obrębie geodezyjnym Strzemiuszczek.

> Uchwała Nr X/46/2007 Rady Gminy Zbiczno z dnia 5 września 2007 r. w sprawie nabycia na rzecz gminy Zbiczno działki oznaczonej nr 194/1 we wsi Pokrzydowo.

> Uchwała Nr X/45/2007 Rady Gminy Zbiczno z dnia 5 września 2007 r. w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr V/24/2007 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zbiczno na 2007 rok.

> Uchwała Nr X/44/2007 Rady Gminy Zbiczno z dnia 5 września 2007 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2007 roku.

> Uchwała Nr X/43/2007 Rady Gminy Zbiczno z dnia 5 września 2007 r. w sprawie zmieniająca uchwałę Nr VIII/39/2007 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2007 rok.

> Uchwała Nr IX/42/2007 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr V/24/2007 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zbiczno na 2007 rok.

> Uchwała Nr IX/41/2007 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie przystąpienia Gminy Zbiczno do Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie".

> Uchwała Nr VIII/40/2007 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek oplat za zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z budową, przebudową, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych.

> Uchwała Nr VIII/39/2007 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2007 roku.

> Uchwała Nr VIII/38/2007 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie zamieniająca Uchwałę Nr V/24/2007 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zbiczno na 2007 rok.

> Uchwała Nr VII/37/2007 Rady Gminy Zbiczno z dnia 18 kwietnia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Zbicznie na 2006 rok.

> Uchwała Nr VII/36/2007 Rady Gminy Zbiczno z dnia 18 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, a także trybu ich pobierania.

> Uchwała Nr VII/35/2007 Rady Gminy Zbiczno z dnia 18 kwietnia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

> Uchwała Nr VII/34/2007 Rady Gminy Zbiczno z dnia 18 kwietnia 2007 r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów.

> Uchwała Nr VII/33/2007 Rady Gminy Zbiczno z dnia 18 kwietnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zbiczno na 2007 rok.

> Uchwała Nr VII/32/2007 Rady Gminy Zbiczno z dnia 18 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za rok 2006.

> Uchwała Nr VII/31/2007 Rady Gminy Zbiczno z dnia 18 kwietnia 2007 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2006

> Uchwała Nr VI/30/2007 Rady Gminy Zbiczno z dnia 11 kwietnia 2007 r. w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego oraz o skutku niedopełnienia tego obowiązku.

> Uchwała Nr VI/29/2007 Rady Gminy Zbiczno z dnia 11 kwietnia 2007 r. w sprawie powiadomienia Sekretarza Gminy o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego oraz o skutku niedopełnienia tego obowiązku.

> Uchwała Nr V/28/2007 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.

> Uchwała Nr V/27/2007 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania publicznego.

> Uchwała Nr V/26/2007 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 lutego 2007 roku w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich.

> Uchwała Nr V/25/2007 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 lutego 2007 r.w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Zbiczno.

> Uchwała Nr V/24/2007 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2007 rok. 

utworzono: 2008-12-01 09:53 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2008-12-02 11:59 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2008-12-01 09:53
ilość odsłon podstrony: 3611
repozytorium zmian
drukuj  zapisz