Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4855370

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

2006 r.

> Uchwała Nr IV/23/2006 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości położonej w miejscowości Sumówko.

> Uchwała Nr IV/22/2006 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości położonej w miejscowości Sumówko.

> Uchwała Nr IV/21/2006 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości położonej w miejscowości Sumówko.

> Uchwała Nr IV/20/2006 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie oddelegowania przedstawicieli Gminy Zbiczno w skład walnego zebrania Stowarzyszenia Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Drwęcy.

> Uchwała Nr IV/19/2006 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok.

> Uchwała Nr IV/18/2006 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr XL/234/2006 Rady Gminy Zbiczno z dnia 01 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zbiczno na 2006 rok.

> Uchwała Nr III/17/2006 Rady Gminy Zbiczno z dnia 8 grudnia 2006 r. w sprawie podatku od środków transportowych.

> Uchwała Nr III/16/2006 Rady Gminy Zbiczno z dnia 8 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku.

> Uchwała Nr III/15/2006 Rady Gminy Zbiczno z dnia 8 grudnia 2006 r. w sprawie podatku od posiadania psów i zwolnień w tym podatku.

> Uchwała Nr III/14/2006 Rady Gminy Zbiczno z dnia 8 grudnia 2006 r. w sprawie opłaty miejscowej.

> Uchwała Nr III/13/2006 Rady Gminy Zbiczno z dnia 8 grudnia 2006 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego.

> Uchwała Nr II/12/2006 Rady Gminy Zbiczno z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Zbiczno.

> Uchwała Nr I/11/2006 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy.

> Uchwała Nr I/10/2006 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

> Uchwała Nr I/9/2006 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Obywatelskich.

> Uchwała Nr I/8/2006 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Gospodarki Finansowej i Mienia.

> Uchwała Nr I/7/2006 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie  wyboru Przewodniczących Komisji Stałych Rady Gminy Zbiczno.

> Uchwała Nr I/6/2006 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej.

> Uchwała Nr I/5/2006 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie ustalenia liczebności Komisji Stałych Rady Gminy Zbiczno.

> Uchwała Nr I/4/2006 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Zbiczno.

> Uchwała Nr I/3/2006 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru radnego na wiceprzewodniczącego Rady Gminy Zbiczno.

> Uchwała Nr I/2/2006 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Zbiczno

> Uchwała Nr I/1/2006 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru radnego na przewodniczącego Rady Gminy Zbiczno.

 

 

utworzono: 2008-12-01 09:42 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2008-12-01 09:52 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2008-12-01 09:42
ilość odsłon podstrony: 2791
repozytorium zmian
drukuj  zapisz