Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 5035986

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE LUB INNYCH NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANYCH NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE, WYKORZYSTYWANYCH JEDYNIE PRZEZ CZĘŚĆ ROKU

INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE
LUB INNYCH NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANYCH NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE,
WYKORZYSTYWANYCH JEDYNIE PRZEZ CZĘŚĆ ROKU


Zakład Usług Komunalnych w Zbicznie informuje, że na podstawie Uchwały Nr VIII/44/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 9 czerwca 2015 r. z dniem 1 lipca 2015 roku Gmina Zbiczno będzie odbierała odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Właściciele tych nieruchomości otrzymają deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wyjaśnienia:

- właściciele nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe w części G2 zadeklarują ilość domków letniskowych;
- właściciele innych nieruchomości w części G3 zadeklarują ilość innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Właściciele wyżej wymienionych nieruchomości zdecydują czy chcą aby odpady były odbierane w sposób selektywny lub nie. Ryczałtowa stawka roczna opłaty dla nieruchomości w przypadku gdy odpady zbierane są w sposób selektywny w roku 2015 wynosi 110 zł. W opłacie tej właściciele nieruchomości otrzymają komplet pojemników do segregacji odpadów i odpadów zmieszanych dostarczony przez firmę obsługującą, a nieczystości z jego nieruchomości wywożone będą zgodnie z gminnym harmonogramem wywozu odpadów.
Harmonogram wywozu odpadów dostępny jest na stronie internetowej www.zbiczno.pl.
W przypadku gdy właściciel nieruchomości zadeklaruje, że odpady na jego nieruchomości nie będą zbierane w sposób selektywny to ryczałtowa stawka roczna opłaty w roku 2015 wyniesie 220 zł, a na nieruchomości tej zostanie ustawiony tylko pojemnik na odpady zmieszane. Odpady z terenów nieruchomości zabudowanych domkami letniskowymi oraz innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe odbierane będą obligatoryjnie w okresie od 1 lipca do 30 września bieżącego roku, zgodnie z gminnym harmonogramem wywozu odpadów. Natomiast po tym okresie, właściciel nieruchomości będzie mógł zgłosić wywozy z jednomiesięcznym wyprzedzeniem.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie można wpłacać na konto:
BS BRODNICA 58 9484 1150 0010 0244 2000 0001 lub w kasie Zakładu Usług Komunalnych w Zbicznie jednorazowo do 15 września 2015 r. lub w dwóch ratach (I rata: do 15.09.2015 r., II rata: do 15.12.2015 r.)   
Bardzo ważne jest aby w części E deklaracji umieścić nr ewidencyjny działki z rejestru gruntów.
Wypełnioną deklarację należy w terminie 14 dni dostarczyć osobiście lub przesłać do ZUK Zbiczno na adres: 

Zakład Usług Komunalnych 
Zbiczno 199   
87-305 Zbiczno

Zakład Usług Komunalnych w Zbicznie dodatkowo informuje, że zajmuje się obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Zbiczno. W przypadku jakichkolwiek pytań lub niejasności związanych z systemem gospodarowania odpadami prosimy o kontakt pod nr telefonu 56 49 393 33. Wszelką korespondencję prosimy kierować pod adres pocztowy ZUK w Zbicznie. 

                      Kierownik ZUK w Zbicznie
                                                                                                                                                   /-/ Robert Schuetz

utworzono: 2015-06-26 11:27 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2015-06-26 11:32 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2015-06-26 11:27
ilość odsłon podstrony: 1650
repozytorium zmian
drukuj  zapisz