Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4637829

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • Ogłoszenie nr 86/2015 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 14 grudnia 2015 r.

  Informacja o wyborze oferty - Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro dla zamówienia "Budowa przyzagrodowej oczyszczalni ścieków do obsługi budynku mieszkalnego wielorodzinnego" • Ogłoszenie nr 76/2015 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 22 października 2015 r.

  Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającego wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na realizację usługi "Zimowe utrzymanie dróg w zakresie odśnieżania, usuwania zasp śnieżnych i likwidacji gołoledzi na drogach gminnych Gminy Zbiczno w sezonie zimowym 2015/2016" • Ogłoszenie nr 47/2015 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 15 czerwca 2015 r.

  Informacja o wyborze oferty - zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na realizację usługi: Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zbiczno" • Ogłoszenie nr 44/2015 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 3 czerwca 2015 r.

  zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro na realizację usługi "Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zbiczno".utworzono: 2015-04-02 07:27 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2015-08-07 14:48 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2015-04-02 07:27
ilość odsłon podstrony: 23388
repozytorium zmian
drukuj  zapisz