Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 5036794

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Wydanie wypisów lub wyrysów z planów miejscowych

Wymagane dokumenty :
1. Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego.

2. Wniosek o wydanie informacji w przypadku braku planu. 


Opłaty :

1. Opłata skarbowa za wypis lub wyrys ze studium lub planu zagospodarowania przestrzennego.
 - od wypisu do 5 stron – 30,00 zł
 - od wypisu powyżej 5 stron – 50,00 zł
 - od wyrysu za każdą rozpoczętą stronę formatu A4 – 20,00 zł
 Opłata nie może być większa niż 200,00 zł

2. W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zamiast opłaty skarbowej za wyrys lub wypis, pobierana jest opłata skarbowa za zaświadczenie - 17,00 zł

Opłatę należy uiścić w kasie Urzędu Gminy Zbiczno, bądź wpłacić na rachunek UG Zbiczno
BS Brodnica 58 9484 1150 0010 0244 2000 0001

Miejsce złożenia dokumentów :
Sekretariat Urzędu Gminy Zbiczno
pok. nr 7


Termin i sposób załatwienia sprawy :
Nie później niż w terminie 14 dni.


Jednostka odpowiedzialna :
Referat Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Rolnictwa
pok. nr 10
tel. 56 49 393 23


Podstawa prawna :
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1628, z późn. zm.).
 

utworzono: 2008-11-27 14:52 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2015-03-12 11:09 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2008-11-27 14:49
informację wytworzył 2008-04-16 Jacek Stolarczyk
ilość odsłon podstrony: 2890
repozytorium zmian
drukuj  zapisz