Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4422004

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Zezwolenie na umieszczenie reklamy

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego z tytułu umieszczenia na nim reklamy.
2. Szkic reklamy z zaznaczoną treścią, kolorystyką i wymiarami.
3. Pozwolenie na budowę, jeżeli reklama ma być wolnostojąca, trwale związana z gruntem.
4. Potwierdzenie dokonania wpłaty.

DRUK DO POBRANIA

Opłaty:
1. Opłata za zezwolenie – opłaty nie pobiera się
2. Opłata za każdy dzień zajęcia pasa drogowego drogi gminnej z tytułu umieszczenia reklamy wynosi 2,00 zł na 1 m2 powierzchni reklamy.
 
Opłatę należy uścić w kasie Urzędu Gminy Zbiczno, bądź wpłacić na rachunek Urzędu Gminy Zbiczno:
BS Brodnica 58 9484 1150 0010 0244 2000 0001
 
Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Urzędu Gminy Zbiczno
pok. nr 7

Termin załatwienia sprawy:
Do 30 dni.

Tryb odwoławczy:
W przypadku odmowy wydania decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Wójta Gminy Zbiczno.
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Jednostka odpowiedzialna:
Referat Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Rolnictwa
 pok. nr 10
tel. 56 49 393 23


Podstawa prawna :
1. Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 460).
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016, poz. 23).
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783).
4. Uchwała Nr IV/23/2011 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Gmina Zbiczno.

 

utworzono: 2008-11-27 14:25 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2016-05-12 11:02 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2008-11-27 14:25
informację wytworzył 2008-04-16 Jacek Stolarczyk
ilość odsłon podstrony: 2963
repozytorium zmian
drukuj  zapisz