Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4855304

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Budżet - 2015

* Uchwała Nr III/18/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2015 rok 

- objaśnienia i uzsadnienie do budżetu gminy Zbiczno na 2015 rok

- załącznik nr 1 - Dochody na 2015 rok

- załącznik nr 2 - Wydatki na 2015 rok

- załącznik nr 3 - Zadania inwestycyjne w 2015 roku

- załącznik nr 4 - Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku

- załącznik nr 5 - Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

- załącznik nr 6 - Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

- załącznik nr 7 - Dochody budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych gminie

- załącznik nr 8 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

- załącznik nr 9 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego

- załącznik nr 10 - Dotacje przedmiotowe, podmiotowe i celowe

- załącznik nr 11 - Plan przychodów i wydatków Zakładu Usług Komunalnych w Zbicznie na 2015 rok

- załącznik nr 12 - Zestawienie wydatków w ramach funduszu sołeckiego na 2015 rok

 


Zmiany:

 * Zarządzenie Nr 5/2015 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 30 stycznia 2015 r. zmieniające Uchwałę III/18/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2015 r.

 * Uchwała Nr V/28/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25.03.2015 r. zmieniająca Uchwałę Nr III/18/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2015 r.

* Zarządzenie Nr 10/2015 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 31.03.2015 r. zmieniające Uchwałę Nr III/18/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2015 r.

* Zarządzenie Nr 13/2015 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 10.04.2015 r. zmieniające Uchwałę Nr III/18/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2015 r.

* Uchwała Nr VI/35/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 22 kwietnia 2015 r. zmieniająca Uchwałę Nr III/18/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2015 rok.

* Zarządzenie Nr 23/2015 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 27.04.2015 r. zmieniające Uchwałę Nr III/18/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 stycznia 2015 r. w  sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2015 r.

* Zarządzenie Nr 24/2015 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 08.05.2015 r. zmieniające Uchwałę Nr III/18/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 stycznia 2015 r. w  sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2015 r.

* Zarządzenie Nr 26/2015 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 22.05.2015 r. zmieniające Uchwałę Nr III/18/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 stycznia 2015 r. w  sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2015 r.

* Zarządzenie Nr 27/2015 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 10.06.2015 r. zmieniające Uchwałę Nr III/18/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 stycznia 2015 r. w  sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2015 r.

* Uchwała Nr IX/49/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 24 czerwca 2015 r. zmieniająca Uchwałę Nr III/18/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 stycznia 2015 r. w  sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2015 rok.

* Zarządzenie Nr 32/2015 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 13.07.2015 r. zmieniające Uchwałę Nr III/18/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 stycznia 2015 r. w  sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2015 r.

* Uchwała Nr X/54/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30.07.2015 r. zmieniająca Uchwałę Nr III/18/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 stycznia 2015 r. w  sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2015 r.

 * Zarządzenie Nr 36/2015 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 05.08.2015 r. zmieniające Uchwałę Nr III/18/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 stycznia 2015 r. w  sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2015 r.

* Uchwała Nr XI/64/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 18.08.2015 r. zmieniająca Uchwałę Nr III/18/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 stycznia 2015 r. w  sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2015 r.

 * Zarządzenie Nr 41/2015 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 31.08.2015 r. zmieniające Uchwałę Nr III/18/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 stycznia 2015 r. w  sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2015 r.

* Uchwała Nr XII/66/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 31.08.2015 r. zmieniająca Uchwałę Nr III/18/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 stycznia 2015 r. w  sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2015 r.

 * Zarządzenie Nr 49/2015 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 23.10.2015 r. zmieniające Uchwałę Nr III/18/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 stycznia 2015 r. w  sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2015 r.

 * Zarządzenie Nr 55/2015 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 16.11.2015 r. zmieniające Uchwałę Nr III/18/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 stycznia 2015 r. w  sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2015 r.

 * Uchwała Nr XV/72/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 24.11.2015 r. zmieniająca Uchwałę Nr III/18/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 stycznia 2015 r. w  sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2015 r.

* Zarządzenie Nr 61/2015 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 16.12.2015 r. zmieniające Uchwałę Nr III/18/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 stycznia 2015 r. w  sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2015 r.

 * Uchwała Nr XVI/83/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29.12.2015 r. zmieniająca Uchwałę Nr III/18/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 stycznia 2015 r. w  sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2015 r.

utworzono: 2015-02-10 12:59 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2016-08-17 10:04 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2015-02-10 12:59
ilość odsłon podstrony: 1558
repozytorium zmian
drukuj  zapisz