Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Oświadczenia majątkowe Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4279699

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

OTWARTY KONKURS OFERT NR 1/2015

WÓJT GMINY ZBICZNO
Zarządzeniem nr 6/2015
z dnia 4 lutego 2015 roku

ogłosił otwarty konkurs ofert Nr 1/2015


na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacja zadań samorządu Gminy Zbiczno w 2015 roku w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pod nazwą:

WSPIERANIE DOSTĘPU DZIECI I MŁODZIEŻY DO WCZESNEJ WIELOSPECJALISTYCZNEJ INTERWENCJI
W NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ


Rodzaje zadań objęte konkursem:

1. Wczesna interwencja oraz wspomaganie dzieci i młodzieży zagrożonej niepełnosprawnością lub niepełnosprawnej.

UWAGA:

Konkurs nie obejmuje imprez o charakterze komercyjnym.
Termin składania ofert upływa z dniem 2 marca 2015 roku.

INFORMACJI UDZIELA:

Magdalena Piaskowska, tel. 56 49 393 17
 

 

Do pobrania:

* Regulamin konkursu Nr 1/2015    

- Oferta   

- Instrukcja wypełniania oferty 

- Druk korekty zakresu rzeczowego i finansowego zadania   

- Wzór umowy   

- Wzór sprawozdania   

- Wzór prawidłowo wypełnionej faktury  

utworzono: 2015-02-05 14:32 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2015-02-05 14:44 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2015-02-05 14:31
ilość odsłon podstrony: 809
repozytorium zmian
drukuj  zapisz