Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Oświadczenia majątkowe Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4279687

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

2015

* Zarządzenie nr 63/2015 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie: założenia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Zbiczno.
* Zarządzenie nr 62/2015 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie: ogłoszenia wyników konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020.
* Zarządzenie nr 61/2015 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie: zmieniające Uchwałę Nr III/18/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2015 rok.
* Zarządzenie nr 60/2015 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych  projektu Strategii Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020.
* Zarządzenie nr 59/2015 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie: przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze ds. obsługi kasowej i budżetu oświaty w referacie Finansowym w Urzędzie Gminy Zbiczno.
* Zarządzenie nr 58/2015 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie: przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze ds. pozyskiwania środków z zewnątrz w referacie Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Rolnictwa w Urzędzie Gminy Zbiczno.
* Zarządzenie nr 57/2015 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie: nadania regulamini organizacyjnego Urzędu Gminy w Zbicznie.
Załącznik do Zarządzenia nr 57/2015 r. Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Zbicznie
* Zarządzenie nr 56/2015 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej.
* Zarządzenie nr 55/2015 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie: zmieniające Uchwałę Nr III/18/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2015 r.
* Zarządzenie nr 54/2015 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie: przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025.
Załącznik do Zarządzenia nr 54/2015 Projekt uchwały Rady Gminy Zbiczno w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025.
 * Zarządzenie nr 53/2015 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie: przyjęcia projektu budżetu na 2016 rok.
Załącznik do Zarządzenia nr 53/2015 Projekt uchwały Rady Gminy Zbiczno w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2016 rok
* Zarządzenie nr 52/2015 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 03 listopada 2015 r. w sprawie: zmieniające Zarządzenie nr 51/2015 z dnia 28 października 2015 r. w sprawie regulaminu korzystania z hali sportowo-widowiskowej w Zbicznie i ustalenia stawek za wynajem obiektu.
* Zarządzenie nr 51/2015 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 28 października 2015 r. w sprawie: regulaminu korzystania z hali sportowo-widowiskowej w Zbicznie i ustalenia stawek za wynajem obiektu.
załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 51/2015 Regulamin korzystania z hali sportowo-widowiskowej w Zbicznie
załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 51/2015 Cennik za korzystanie z hali sportowo-widowiskowej w Zbicznie
* Zarządzenie nr 50/2015 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 26 października 2015 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej.
* Zarządzenie nr 49/2015 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 23 października 2015 r. w sprawie: zmieniające Uchwałę Nr III/18/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2015 r.
* Zarządzenie nr 48/2015 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 05 października 2015 r. w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych.
* Zarządzenie nr 47/2015 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 30.09.2015 r. w sprawie: ustanowienia operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoliej Polskiej.
* Zarządzenie nr 46/2015 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 30 września 2015 r. w sprawie: ustanowienia koordynatora gminnego do spraw obsługi systemu informatycznego w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
* Zarządzenie nr 45/2015 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 30 września 2015 r. w sprawie: określenia podstawowych wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Zbiczno na 2016 rok.
 * Zarządzenie nr 44/2015 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 29 września 2015 r. w sprawie: wysokości stawek czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbiczno oznaczonych w ewidencji gruntów symbolem Bi - inne tereny zabudowane.
 * Zarządzenie nr 43/2015 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 16 września 2015 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej.
* Zarządzenie nr 42/2015 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 14 września 2015 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej.
* Zarządzenie nr 41/2015 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie: zmieniające Uchwałę Nr III/18/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2015 r.
* Zarządzenie nr 40/2015 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie: powołania operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych.
* Zarządzenie nr 39/2015 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie: powołania Komisji Stypendialnej do rozpatrywania wniosków o przyznanie stypendium motywacyjnego za wysokie wyniki w nauce i stypendium sportowego.
* Zarządzenie nr 38/2015 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie: powołania obwodowych komisji do spraw referendum.
* Zarządzenie nr 37/2015 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie: przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze ds. zagospodarowania przestrzennego i budownictwa w referacie Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Rolnictwa w Urzędzie Gminy w Zbicznie.
* Zarządzenie nr 36/2015 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie: zmieniające Uchwałę Nr III/18/2015 rady Gminy Zbiczno z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2015 rok.
* Zarządzenie nr 35/2015 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 1 sierpnia 2015 r. w sprawie: powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Pełnomocnika Wójta ds. realizacji gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych uzależnień.
* Zarządzenie nr 34/2015 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie: powołania koordynatora gminnego.
 * Zarządzenie nr 33/2015 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej.
 * Zarządzenie nr 32/2015 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie: zmieniające Uchwałę Nr III/18/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2015 rok.
 * Zarządzenie nr 31/2015 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
* Zarządzenie nr 29/2015 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie: odwołania zastępcy Wójta Gminy Zbiczno.
* Zarządzenie nr 28/2015 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej
* Zarządzenie nr 27/2015 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie: zmieniające Uchwałę Nr III/18/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2015 rok.
* Zarządzenie nr 26/2015 Wójt Gminy Zbiczno z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie: zmieniające Uchwałę Nr III/18/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2015 rok.
* Zarządzenie nr 25/2015 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie: ustalenia tabeli norm i zasad przydziału środków ochrony indywidualnej, środków higieny osobistej, środków do sporządzania napojów oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Urzędu Gminy Zbiczno.
 * Zarządzenie nr 24/2015 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie: zmieniające Uchwałę Nr III/18/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2015 r.
* Zarządzenie nr 23/2015 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmieniające Uchwałę Nr III/18/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2015 rok.
* Zarządzenie nr 22/2015 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2015 roku.
* Zarządzenie nr 21/2015 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie: uzupełnienia składu obwodowej komisji wyborczej nr 3 w Cichem.
* Zarządzenie nr 20/2015 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie: wygaśnięcia członkostwa  obwodowej komisji wyborczej
* Zarządzenie nr 19/2015 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmieniające zarządzenie nr 14/2015 Wójta Gminy Zbiczno w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.
* Zarządzenie nr 18/2015 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie: ustanowienia operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych.
* Zarządzenie nr 17/2015 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej
* Zarządzenie nr 16/2015 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie: wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej.
* Zarządzenie nr 15/2015 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie: ustanowienia koordynatora gminnego
* Zarządzenie nr 14/2015 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 20.04.2015 r. w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych
załączniki do Zarządzenia nr 14/2015  
* Zarządzenie nr 13/2015 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmieniające Uchwałę Nr III/18/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2015 rok.
* Zarządzenie nr 12/2015 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 8.04.2015 r. w sprawie: powołania komisji do likwidacji formularzy druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych.
* Zarządzenie nr 11/2015 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 8.04.2015 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej
* Zarządzenie nr 10/2015 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 31.03.2015 r. w sprawie: zmieniające Uchwałę Nr III/18/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2015 rok.
* Zarządzenie nr 9/2015 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie: opracowania rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbiczno za 2014 rok
* Zarządzenie nr 8/2015 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 18.03.2015 r. w sprawie: rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na wykonywanie zadań publicznych samorządu Gminy Zbiczno w 2015 roku i ustalenia wysokości przyznanych dotacji.
* Zarządzenie nr 7/2015 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 4.03.2015 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej opiniującej wnioski konkursowe o dofinansowanie zadań publicznych Gminy Zbiczno w roku 2015.
* Zarządzenie nr 6/2015 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 4.02.2015 r. w sprawie: ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wykonywanie zadań publicznych samorządu Gminy Zbiczno w 2015 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
załącznik nr 1 do Zarządzenia 6/2015 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert nr 1/2015 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu Gminy Zbiczno w 2015 r. w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.
załącznik nr 2 do Zarządzenia 6/2015 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert nr 2/2015 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu Gminy Zbiczno w 2015 r. w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i innych uzależnień oraz przemocy.
* Zarządzenie nr 5/2015 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 30.01.2015 r. w sprawie: zmieniające Uchwałę Nr III/18/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2015 rok.
utworzono: 2015-02-04 14:39 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2016-03-18 14:42 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2015-02-04 14:39
ilość odsłon podstrony: 2589
repozytorium zmian
drukuj  zapisz