Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4852581

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

2014

* Uchwała Nr II/16/2014 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29.12.2014 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok.
załącznik do Uchwały Nr II/16/2014 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok.
* Uchwała Nr II/15/2014 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29.12.2014 r. w sprawie: zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych Gminy Zbiczno.
* Uchwała Nr II/14/2014 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29.12.2014 r. w sprawie: oddelegowania przedstawicieli Gminy Zbiczno w skład Walnego Zebrania Stowarzyszenia Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Drwęcy.
* Uchwała Nr II/13/2014 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29.12.2014 r. w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Zbiczno
* Uchwała Nr II/12/2014 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29.12.2014 r. w sprawie: diet dla radnych Rady Gminy Zbiczno
* Uchwała Nr II/11/2014 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29.12.2014 r. w sprawie: ustalenia diet dla sołtysów sołectw Gminy Zbiczno.
* Uchwała Nr II/10/2014 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29.12.2014 r. w sprawie: zmieniająca Uchwałę Nr XXX/213/2014 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2014 - 2025.
* Uchwała Nr II/9/2014 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29.12.2014 r. w sprawie: zmieniająca Uchwałę Nr XXX/214/2014 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2014 rok.
* Uchwała Nr I/8/2014 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27.11.2014 r. w sprawie: ustalenia składu osobowego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
* Uchwała Nr I/7/2014 r. Rady Gminy Zbiczno z dnia 27.11.2014 r. w sprawie: ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Obywatelskich.
* Uchwała Nr I/6/2014 r. Rady Gminy Zbiczno z dnia 27.11.2014 r. w sprawie: ustalenia składu osobowego Komisji Gospodarki Finansowej i Mienia.
* Uchwała Nr I/5/2014 r. Rady Gminy Zbiczno z dnia 27.11.2014 r. w sprawie: ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej.
* Uchwała Nr I/4/2014 r. Rady Gminy Zbiczno z dnia 27.11.2014 r. w sprawie: ustalenia liczebności Komisji Stałych Rady Gminy Zbiczno.
* Uchwała Nr I/3/2014 r. Rady Gminy Zbiczno z dnia 27.11.2014 r. w sprawie: wyboru Przewodniczących Komisji Stałych Rady Gminy Zbiczno.
* Uchwała Nr I/2/2014 r. Rady Gminy Zbiczno z dnia 27.11.2014 r.
w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy.
* Uchwała Nr I/1/2014 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27.11.2014 r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Zbiczno.
utworzono: 2014-12-09 12:41 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2015-01-20 09:14 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2014-12-09 12:41
ilość odsłon podstrony: 1439
repozytorium zmian
drukuj  zapisz