Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 5036801

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Budżet - 2014

* Uchwała Nr XXX/214/2014 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2014 rok 

- objaśnienia i uzsadnienie do budżetu gminy Zbiczno na 2014 rok

- załącznik nr 1 - Dochody na 2014 rok

- załącznik nr 2 - Wydatki na 2014 rok

- załącznik nr 3 - Zadania inwestycyjne w 2014 roku

- załącznik nr 4 - Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku

- załącznik nr 5 - Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

- załącznik nr 6 - Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

- załącznik nr 7 - Dochody budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych gminie

- załącznik nr 8 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

- załącznik nr 9 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego

- załącznik nr 10 - Dotacje przedmiotowe, podmiotowe i celowe

- załącznik nr 11 - Plan przychodów i wydatków Zakładu Usług Komunalnych w Zbicznie na 2014 rok

- załącznik nr 12 - Zestawienie wydatków w ramach funduszu sołeckiego na 2014 rok

 

ZMIANY:

* Uchwała Nr XXXI/224/2014 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 lutego 2014 roku zmieniająca Uchwałę Nr XXX/214/2014 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2014 rok

Status: obowiązujące
Data aktu: 27 lutego 2014 r.
Data wejścia w życie: 27 lutego 2014 r.

* Uchwała Nr XXXII/227/2014 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 marca 2014 roku zmieniająca Uchwałę Nr XXX/214/2014 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2014 rok

Status: obowiązujące
Data aktu: 26 marca 2014 r.
Data wejścia w życie: 26 marca 2014 r.

* Zarządzenie nr 198/2014 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 17 kwietnia 2014 r. roku zmieniające Uchwałę Nr XXX/214/2014 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2014 rok

Status: obowiązujące
Data aktu: 17 kwietnia 2014 r.
Data wejścia w życie: 17 kwietnia 2014 r.

* Zarządzenie nr 201/2014 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 7 maja 2014 r. roku zmieniające Uchwałę Nr XXX/214/2014 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2014 rok

Status: obowiązujące
Data aktu: 7 maja 2014 r.
Data wejścia w życie: 7 maja 2014 r.

* Zarządzenie nr 202/2014 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 20 maja 2014 r. roku zmieniające Uchwałę Nr XXX/214/2014 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2014 rok

Status: obowiązujące
Data aktu: 20 maja 2014 r.
Data wejścia w życie: 20 maja 2014 r.

* Uchwała Nr XXXIII/232/2014 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 maja 2014 roku zmieniająca Uchwałę Nr XXX/214/2014 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2014 rok

Status: obowiązujące
Data aktu: 28 maja 2014 r.
Data wejścia w życie: 28 maja 2014 r.

* Zarządzenie nr 206/2014 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 26 czerwca 2014 r. roku zmieniające Uchwałę Nr XXX/214/2014 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2014 rok

Status: obowiązujące
Data aktu: 26 czerwca 2014 r.
Data wejścia w życie: 26 czerwca 2014 r.

* Zarządzenie nr 212/2014 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 23 lipca 2014 r. roku zmieniające Uchwałę Nr XXX/214/2014 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2014 rok

Status: obowiązujące
Data aktu: 23 lipca 2014 r.
Data wejścia w życie: 23 lipca 2014 r.

* Uchwała Nr XXXV/246/2014 Rady Gminy Zbiczno z dnia 13 sierpnia 2014 roku zmieniająca Uchwałę Nr XXX/214/2014 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2014 rok

Status: obowiązujące
Data aktu: 13 sierpnia 2014 r.
Data wejścia w życie: 13 sierpnia 2014 r.

* Zarządzenie nr 219/2014 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 26 sierpnia 2014 r. roku zmieniające Uchwałę Nr XXX/214/2014 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2014 rok

Status: obowiązujące
Data aktu: 26 sierpnia 2014 r.
Data wejścia w życie: 26 sierpnia 2014 r.

* Uchwała Nr XXXVI/248/2014 Rady Gminy Zbiczno z dnia 13 sierpnia 2014 roku zmieniająca Uchwałę Nr XXX/214/2014 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2014 rok

Status: obowiązujące
Data aktu: 24 września 2014 r.
Data wejścia w życie: 24 września 2014 r.

* Uchwała Nr XXXVII/257/2014 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 października 2014 roku zmieniająca Uchwałę Nr XXX/214/2014 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2014 rok

Status: obowiązujące
Data aktu: 29 października 2014 r.
Data wejścia w życie: 29 października 2014 r.

* Zarządzenie nr 229/2014 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 18 listopada 2014 r. roku zmieniające Uchwałę Nr XXX/214/2014 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2014 rok

Status: obowiązujące
Data aktu: 18 listopada 2014 r.
Data wejścia w życie: 18 listopada 2014 r.

* Zarządzenie nr 1/2014 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 28 listopada 2014 r. roku zmieniające Uchwałę Nr XXX/214/2014 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2014 rok

Status: obowiązujące
Data aktu: 28 listopada 2014 r.
Data wejścia w życie: 28 listopada 2014 r.

* Zarządzenie nr 2/2014 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 17 grudnia 2014 r. roku zmieniające Uchwałę Nr XXX/214/2014 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2014 rok

Status: obowiązujące
Data aktu: 17 grudnia 2014 r.
Data wejścia w życie: 17 grudnia 2014 r.

* Uchwała Nr II/9/2014 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2014 roku zmieniająca Uchwałę Nr XXX/214/2014 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2014 rok

Status: obowiązujące
Data aktu: 29 grudnia 2014 r.
Data wejścia w życie: 29 grudnia 2014 r.

* Zarządzenie nr 3/2014 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 30 grudnia 2014 r. roku zmieniające Uchwałę Nr XXX/214/2014 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2014 rok

Status: obowiązujące
Data aktu: 30 grudnia 2014 r.
Data wejścia w życie: 30 grudnia 2014 r.

utworzono: 2014-02-11 15:30 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2016-08-17 10:03 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2014-02-11 15:30
ilość odsłon podstrony: 1672
repozytorium zmian
drukuj  zapisz