Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4855286

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2014 - 2025

Uchwała nr XXX/213/2014 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2014 - 2025.

 

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2014 - 2025.

Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć:

 


ZMIANY:

* Zarządzenie nr 185/2014 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie: zmieniające Uchwałę Nr XXX/213/2014 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2014 - 2025.

* Uchwała Nr XXXI/225/2014 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 lutego 2014 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXX/213/2014 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2014-2025.

* Uchwała Nr XXXIII/233/2014 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 maja 2014 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXX/213/2014 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2014-2025.

* Uchwała Nr XXXV/247/2014 Rady Gminy Zbiczno z dnia 13 sierpnia 2014 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXX/213/2014 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 stycznia 2014 r. w  sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2014-2025.

* Uchwała Nr XXXVI/249/2014 Rady Gminy Zbiczno z dnia 24 września 2014 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXX/213/2014 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 stycznia 2014 r. w  sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2014-2025.

* Uchwała Nr XXXVII/258/2014 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 października 2014 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXX/213/2014 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2014 - 2025.

* Uchwała Nr II/10/2014 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXX/213/2014 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno ma lata 2014 - 2025.

utworzono: 2014-02-11 14:16 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2015-01-20 09:27 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2014-02-11 14:16
ilość odsłon podstrony: 2880
repozytorium zmian
drukuj  zapisz