Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Oświadczenia majątkowe Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4143704

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

2014

* Zarządzenie nr 229/2014 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie: zmieniające Uchwałę Nr XXX/124/2014 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2014 rok.
* Zarządzenie nr 228/2014 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie: przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2015 - 2025
* Zarządzenie nr 227/2014 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie: przyjęcia projektu budżetu na 2015 rok.
* Zarządzenie nr 226/2014 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 17 października 2014 r. w sprawie: ustanowienia operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych
* Zarządzenie nr 225/2014 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 15 października 2014 r. w sprawie:  w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Zbicznie
* Zarządzenie nr 224/2014 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 15 października 2014 r. w sprawie: zmiany regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Zbicznie
* Zarządzenie nr 223/2014 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 10 października 2014 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej
* Zarządzenie nr 222/2014 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 29 września 2014 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej
* Zarządzenie nr 221/2014 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 26 września 2014 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej
* Zarządzenie nr 220/2014 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 24 września 2014 r. w sprawie: określenia podstawowych wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Zbiczno na 2015 r.
* Zarządzenie nr 219/2014 Wójta Gminy Zbiczno z dnia  26 sierpnia 2014 r. w sprawie: zmieniające Uchwałę Nr XXX/214/2014 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2014 rok.
* Zarządzenie nr 218/2014 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 22 sierpnia 2014 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej
* Zarządzenie nr 217/2014 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 22 sierpnia 2014 r. w sprawie: odwołania zarządzenia w sprawie zakazu podlewania ogródków przydomowych, działkowych oraz terenów zielonych z wodociągu gminnego.
* Zarządzenie nr 216/2014 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki ze środków budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie działań ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
* Zarządzenie nr 215/2014 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 5 sierpnia 2014 r. w sprawie: powołania do składu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego przedstawiciela Komendy Powiatowej w Brodnicy
* Zarządzenie nr 214/2014 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej
* Zarządzenie nr 213/2014 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie: zakazu podlewania ogródków przydomowych, działkowych oraz terenów zielonych z wodociągu gminnego.
* Zarządzenie nr 212/2014 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie: zmieniające Uchwałę Nr XXX/214/2014 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno.
* Zarządzenie nr 211/2014 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej.
* Zarządzenie nr 210/2014 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
* Zarządzenie nr 209/2014 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
* Zarządzenie nr 208/2014 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
* Zarządzenie nr 207/2014 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
* Zarządzenie nr 206/2014 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie: zmieniające Uchwałę Nr XXX/214/2014 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2014 rok.
* Zarządzenie nr 205/2014 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej
* Zarządzenie nr 204/2014 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie: określenia formy przekazywania przez kierowników jednostek podległych i nadzorowanych sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych.
* Zarządzenie nr 203/2014 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie: zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz regulaminu Komisji Socjalnej.
* Zarządzenie nr 202/2014 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie: zmieniające Uchwałę Nr XXX/214/2014 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2014 rok.
* Zarządzenie nr 201/2014 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie: zmieniające Uchwałę Nr XXX/214/2014 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2014 rok.
* Zarządzenie nr 200/2014 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych
* Zarządzenie nr 199/2014 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 22 kwietnia 2014 r. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 196/2014 dotyczącego ustanowienia operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych.
* Zarządzenie nr 198/2014 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 17 września 2014 r. w sprawie: zmieniające Uchwałę Nr XXX/214/2014 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2014 rok
* Zarządzenie nr 197/2014 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie: powołania komisji w celu dokonania oględzin miejsca wycinki drzew i krzewów w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym.
* Zarządzenie nr 196/2014 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie: ustanowienia operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych.
* Zarządzenie nr 195/2014 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie: ustanowienia koordynatora gminnego
* Zarządzenie nr 194/2014 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 1 kwietnia 2014 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej
* Zarządzenie nr 193/2014 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie: rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na wykonywanie zadań publicznych Samorządu Gminy Zbiczno w 2014 roku i ustalenia wysokości przyznanych dotacji.
* Zarządzenie nr 192/2014 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie: załatwiania spraw i przygotowywania dokumentacji związanej z przyznaniem dodatku energetycznego
* Zarządzenie nr 191/2014 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie: opracowania rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Zbiczno za 2013 r.
załącznik Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Zbiczno za 2013 r.
załącznik nr 1 do sprawozdania  
załącznik nr 2 do sprawozdania  
załącznik nr 3 do sprawozdania  
* Zarządzenie nr 190/2014 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie: rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na wykonywanie zadań publicznych samorządu Gminy Zbiczno w 2014 r. i ustalenia wysokości przyznanych dotacji.
* Zarządzenie nr 189/2014 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej opiniującej złożone wnioski konkursowe o dofinansowanie zadań publicznych Gminy Zbiczno w roku 2014.
* Zarządzenie nr 188/2014 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie: ogłoszenie otwartych konkursów ofert na wykonywanie zadań publicznych samorządu Gminy Zbiczno w 2014 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
załącznik nr 1 Regulamin otwartego konkursu ofert nr 4/2014
załącznik nr 2 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert nr 4/2014
załącznik nr 3 Zaktualizowany harmonogram i kosztorys realizacji zadania
* Zarządzenie nr 186/2014 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 10 lutego 2014 roku w sprawie: ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wykonywanie zadań publicznych samorządu Gminy Zbiczno w 2014 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
załącznik nr 1 Regulamin otwartego konkursu ofert nr 1/2014
załącznik nr 2 Regulamin otwartego konkursu ofert nr 2/2014
załącznik nr 3 Regulamin otwartego konkursu ofert nr 3/2014
załącznik nr 4 Ogłoszenie o konkursach
załącznik nr 5 Zaktualizowany harmonogram i kosztorys realizowanego zadania (korekta zakresu rzeczowego i finansowego zadania)
* Zarządzenie nr 185/2014 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie: zmieniające Uchwałę nr XXX/213/2014 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2014 - 2025
utworzono: 2014-02-11 13:38 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2016-04-21 14:17 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2014-02-11 13:38
ilość odsłon podstrony: 1965
repozytorium zmian
drukuj  zapisz