Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Oświadczenia majątkowe Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4143662

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Zarządzenie nr 175/2013 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 15 listopada 2013 r.

* Zarządzenie nr 175/2013 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie: przyjęcia projektu budżetu na 2014 rok.
Objaśnienia i uzasadnienie do projektu buzetu gminy Zbiczno na 2014 rok.
Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2014 rok.
Załącznik nr 1 do projektu uchwały Dochody na 2014 rok.
Załącznik nr 2 do projektu uchwały Wydatki na 2014 rok.
Załącznik nr 3 do projektu uchwały Zadania inwestycyjne na 2014 rok.
Załącznik nr 4 do projektu uchwały Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku.
Załącznik nr 5 do projektu uchwały Plan finansowy dochodów na zadania zlecone.
Załącznik nr 6 do projektu uchwały Plan finansowy wydatków na zadania zlecone.
Załącznik nr 7 do projektu uchwały Dochody budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych gminie.
Załącznik nr 8 do projektu uchwały Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.
Załącznik nr 9 do projektu uchwały Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego.
Załącznik nr 10 do projektu uchwały Dotacje przedmiotowe, podmiotowe i celowe
Załącznik nr 11 do projektu uchwały Plan przychodów i wydatków Zakładu Usług Komunalnych w Zbicznie na 2014 rok.
Załącznik nr 12 do projektu uchwały Zestawienie wydatków w ramach funduszu sołeckiego na 2014 rok.
utworzono: 2013-11-18 11:39 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2013-11-18 11:40 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2013-11-18 11:39
informację wytworzył 2013-11-15 Grażyna Golubska
ilość odsłon podstrony: 935
repozytorium zmian
drukuj  zapisz