Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4475351

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Ogłoszenie nr 184/2013 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 03.10.2013 r.

ROZSTRZYGNIĘTO:

* Ogłoszenie nr 188/2013 Wójta Gminy Zbiczno  dnia 28.10.2013 r.
O wyniku postępowania o udzielenie zamówienia - informacja o wyborze oferty

 


* Ogłoszenie nr 184/2013 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 03.10.2013 r.

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ciche realizowana w technologii nawierzchni bitumicznej jednowarstwowej gr. 5 cm na podbudowie wykonanej jako stabilizacja istniejącego podłoża cementem z dodatkiem emulgującego środka chemicznego.

* Ogłoszenie nr 186/2013 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 03.10.2013 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 184/2013 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 03.10.2013 r.

 


Druki do pobrania:

* Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

* Kosztorys ślepy

* Kosztorys

* Książka obmiarów

* Opis techniczny

* Projekt

* Przekroje

* Szczegółowa specyfikacja techniczna

utworzono: 2013-10-03 16:39 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2013-10-28 15:00 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2013-10-03 16:38
informację wytworzył 2013-10-03 Katarzyna Kwiatkowska
ilość odsłon podstrony: 1131
repozytorium zmian
drukuj  zapisz