Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4862195

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Informacja

Urząd Gminy w Zbicznie, w związku z możliwością uzyskania przez producentów rolnych zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego w produkcji rolnej informuje:

- wnioski mogą być składane przez producentów rolnych do Wójta Gminy Zbiczno w terminie od dnia 1 sierpnia do 31 sierpnia 2013 r.

- do wniosku należy dołączyć faktury VAT, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 01 lutego 2013 do 31 lipca 2013 r.

- w przypadku wniosków złożonych w miesiącu sierpniu 2013 r. kwota zwrotu podatku będzie wypłacana w terminach od 1 do 31 października 2013 r. na wskazany we wniosku numer rachunku bankowego.

Uwaga ! Nowe druki wniosków dostępne są również u sołtysów oraz w Referacie Finansowym Urzędu Gminy w Zbicznie.

 

Druki do pobrania:

* Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej  

utworzono: 2013-08-22 10:30 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2013-08-22 10:38 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2013-08-22 10:30
informację wytworzył 2013-08-22 Ewelina Bernyś
ilość odsłon podstrony: 1445
repozytorium zmian
drukuj  zapisz