Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Oświadczenia majątkowe Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 3895933

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

2013

* Protokół nr XXIX/2013 z Sesji Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 grudnia 2013 r.  
Przyjęty na XXX/2014 Sesji Rady Gminy Zbiczno w dniu 29 stycznia 2014 r.

* Protokół nr XXVIII/2013 z Sesji Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 listopada 2013 r.  
Przyjęty na XXIX/2013 Sesji Rady Gminy Zbiczno w dniu 30 grudnia 2013 r.

* Protokół nr XXVII/2013 z Sesji Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 października 2013 r.  
Przyjęty na XXVIII/2013 Sesji Rady Gminy Zbiczno w dniu 27 listopada 2013 r.

* Protokół nr XXVI/2013 z Sesji Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 października 2013 r. 
Przyjęty na XXVII/2013 Sesji Rady Gminy Zbiczno w dniu 28 października 2013 r.

* Protokół nr XXV/2013 z Sesji Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 września 2013 r.  
Przyjęty na XXVII/2013 Sesji Rady Gminy Zbiczno w dniu 28 października 2013 r.

* Protokół nr XXIV/2013 z Sesji Rady Gminy Zbiczno z dnia 8 sierpnia 2013 r.  
Przyjęty na XXV/2013 Sesji Rady Gminy Zbiczno w dniu 26 września 2013 r.
* Protokół nr XXIII/2013 z Sesji Rady Gminy Zbiczno z dnia 16 maja 2013 r.
  
  Przyjęty na XXIV/2013 Sesji Rady Gminy Zbiczno w dniu 8 sierpnia 2013 r.

* Protokół nr XXII/2013 z Sesji Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 marca 2013 r.  
Przyjęty na XXIII/2013 Sesji Rady Gminy Zbiczno w dniu 16 maja 2013 r.

* Protokół nr XXI/20013 z Sesji Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 lutego 2013 r.  
Przyjęty na XXII/2013 Sesji Rady Gminy Zbiczno w dniu 25 marca 2013 r.

utworzono: 2013-03-22 08:33 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2014-03-26 11:05 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2013-03-22 08:33
ilość odsłon podstrony: 1535
repozytorium zmian
drukuj  zapisz