Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4862277

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbicznie informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 12 października 2012 r. O zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2012 r. poz. 1255) od dnia 1 stycznia 2013 r. uległy zmianie warunki otrzymania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.

Jednorazowa zapomoga przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodzinny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922,00 zł

W celu uzyskania świadczenia wymagane będą dokumenty dotyczące dochodu takie jak do uzyskania prawa do zasiłku rodzinnego.

W celu uzyskania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka wymagane jest zaświadczenie lekarskie wystawione przez położną potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

Świadczenia zdrowotne, o których mowa wyżej, są udzielane kobiecie co najmniej raz w każdym trymestrze ciąży.

W przypadku urodzenia się żywego dziecka przed wejściem w życie niniejszej ustawy jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka przyznaje się na podstawie przepisów dotychczasowych.

utworzono: 2013-03-19 09:24 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2014-03-25 10:35 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2013-03-19 09:23
informację wytworzył 2013-03-14 Katarzyna Kowalska
ilość odsłon podstrony: 2168
repozytorium zmian
drukuj  zapisz