Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4855336

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Budżet - 2003

* Uchwała Nr VII / 38 / 2003 Rady Gminy Zbiczno z dnia 19 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2003 rok. 

* załącznik nr 1 - Dochody

* załącznik nr 2 - Wydatki

* załącznik nr 3 - Przychody i rozchody

* załącznik nr 4 - Dochody budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych gminie

* załącznik nr 5 - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie

* załącznik nr 5 - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie

* załącznik nr 6 - Wykaz inwestycji realizowanych przez gminę w 2003 r.

* załącznik nr 7 - Wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2003 - 2006 r.

* załącznik nr 8 - Plan przychodów i wydatków Zakładu Usług Komunalnych

* załącznik nr 9 - Plan przychodów i wydatków Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Zbicznie

* załącznik nr 10 - Plan przychodów i wydatków Stołówki Szkolnej przy Szkole Podstawowej w Zbicznie

* załącznik nr 11 - Plan przychodów i wydatków Stołówki Szkolnej przy Szkole Podstawowej w Pokrzydowie

* załącznik nr 12 - Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

* załącznik nr 13 - Prognozowane kwoty długu na lata 2003 - 2007

utworzono: 2008-11-17 12:58 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2008-11-17 13:25 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2008-11-17 12:58
ilość odsłon podstrony: 2828
repozytorium zmian
drukuj  zapisz