Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 5036753

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Otwarty konkurs ofert nr 1/2013

WÓJT GMINY ZBICZNO
Zarządzeniem nr 126/2013
z dnia 17 stycznia 2013 roku

ogłosił otwarty konkurs ofert Nr 1/2013

na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu Gminy Zbiczno w 2013 roku w zakresie upowszechniania kultury pod nazwą:

UPOWSZECHNIANIE I ROZWÓJ KULTURY, SZTUKI, POZNAWANIE HISTORII NASZEJ OJCZYZNY, OCHRONA TRADYCJI I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rodzaje zadań objęte konkursem:

1. WYDARZENIA ARTYSTYCZNE I KULTURALNE

organizacja festiwali, konkursów, przeglądów, wystaw artystycznych, historycznych, widowisk o zasięgu regionalnym

2. DZIEDZICTWO KULTUROWE

przedsięwzięcia i inicjatywy służące popularyzacji i ochronie dziedzictwa kulturowego regionu, sztuki ludowej i folkloru

3. PROMOCJA KULTURY GMINY

udział twórców i zespołów artystycznych z regionu w prestiżowych wydarzeniach kulturalnych w kraju i województwie

4. DZIEDZICTWO HISTORYCZNE

przedsięwzięcia służące poznawaniu kultury, tradycji i historii naszej ojczyzny oraz regionu przez dzieci, młodzież i dorosłych

UWAGA:

Konkurs nie obejmuje imprez o charakterze komercyjnym.

Termin składania ofert upływa z dniem 8 lutego 2013 r.

INFORMACJI UDZIELA:

Magdalena Piaskowska tel. 56 49 393 17


Do pobrania:

* Regulamin konkursu Nr 1/2013

* Oferta

* Instrukcja wypełniania oferty

*Korekta

* Wzór umowy

* Oświadczenie KRS

* Sprawozdanie

* Herb Gminy

* Wzór prawidłowo opisanej faktury

 

utworzono: 2013-01-18 15:04 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2013-01-22 10:40 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2013-01-18 15:03
ilość odsłon podstrony: 1659
repozytorium zmian
drukuj  zapisz