Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Oświadczenia majątkowe Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4144806

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Zarządzenie nr 126/2013 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 17 stycznia 2013 r.

* Zarządzenie nr 126/2013 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 17 stycznia 2013 r.   

zał. nr 1 - konkurs nr 1/2013 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu Gminy Zbiczno w 2013 r. w zakresie upowszechniania kultury pod nazwą: "Upowszechnianie i rozwój kultury, sztuki, poznawanie historii naszej ojczyzny, regionu, ochrona tradycji i dziedzictwa narodowego"

zał. nr 2 - konkurs nr 2/2013 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu Gminy Zbiczno w 2013 r. w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych narkomanii i uzależnień oraz przemocy pod nazwą "Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i innych uzależnień oraz przemocy",

zał. nr 3 - konkurs nr 3/2013 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu Gminy Zbiczno w 2013 r. w zakresie kultury fizycznej, sportu i sportu kwalifikowanego pod nazwą "Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej, sportu i sportu kwalifikowanego"

 

utworzono: 2013-01-18 14:49 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2013-01-18 16:02 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2013-01-18 14:48
informację wytworzył 2013-01-17 Magdalena Piaskowska
ilość odsłon podstrony: 1178
repozytorium zmian
drukuj  zapisz