Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4420918

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Sprostowanie

SPROSTOWANIE DO INFORMACJI ZAWARTYCH W ARTYKULE PT. "MYŚLENIE WSPÓLNOTOWE"

Zgodnie z Ustawą Prawo Prasowe proszę o zamieszczenie na łamach "Kuriera Gminy Zbiczno" sprostowania do informacji zawartych w artykule pt. "Myślenie wspólnotowe":

    "Udział budżetu Powiatu w budowie ścieżek i chodników wyznacza obecnie uchwała Zarządu, wyznaczająca zasady powiatowej polityki z zakresu spraw drogowych. Za najważniejsze w Powiecie Brodnickim uznaje się budowę dróg - modernizację nawierzchni jezdni, potem dopiero finansuje się budowę chodników. Chodniki są przecież potrzebne, ale ważniejsze są przejezdne drogi.

    Na ścieżki i chodniki wydaje się pieniądze powiatowe tylko wtedy, gdy Gminy wyrażą chęć współfinansowania zadań na swoim terenie. Takim rozwiązaniem zainteresowało się wiele gmin i nie ma żadnych przeciwskazań, by chodniki współfinansowane z budżetu Powiatu powstały nadal także w  gminie Zbiczno. O tym zdecydują już gospodarze Gminy.

     Powiat, zgodnie z priorytetami w najbliższych latach budować będzie i  modernizować przede wszystkim drogi. I tu gmina Zbiczno nie może narzekać, bo w ostatnich latach (2009-2012) na drogi na terenie gminy Zbiczno wydano prawie 7 milionów złotych. W tej kwocie są środki gminy Zbiczno - 605.800, ale pięciokrotnie więcej środków z budżetu Powiatu - 3.077.404,04 złotych.

    Na terenie gminy Zbiczno od 2008 roku wybudowano także 1 748,96 m2 chodników, ponadto w depozycie Gminy nadal pozostaje 329,54 m2 kostki, którą Powiat przekazał na chodników na odcinku Sosno-Zbiczno.

    Odrębną sprawą jest budowa ścieżek rowerowych w powiecie. Ścieżka z  Brodnicy do Zbiczna to zadanie, nad którym pracowano jeszcze w  poprzedniej kadencji samorządowej. Starostwo Powiatowe w Brodnicy zgłosiło w maju 2007 roku do Marszałka opracowany i skonsultowany z  gminami projekt pod nazwą "Ścieżki pieszo-rowerowe na Pojezierze Brodnickie" (karta projektu z 17 maja 2007 roku).

    Projekt nie został przez gospodarzy województwa wpisany na listę projektów kluczowych do realizacji z dofinansowaniem z RPO, ale o  przyczyny tego należałoby pytać wyłącznie gospodarzy samorządów poprzedniej kadencji.

    Obecni gospodarze Powiatu nie mieli już możliwości pozyskania na ten cel środków z RPO, gdyż po 2007 roku tych środków już nikomu nie przyznawano.

   Nie rozszerzono listy projektów w starym rozdaniu, natomiast nowe środki unijne w  perspektywie lat 2014-2020 dopiero będą wydawane.

    Dlatego też w starostwie nie porzucono planów związanych z budową ścieżek rowerowych, ale zmieniła się koncepcja tego zadania. Teraz plan budowy ścieżek traktuje się kompleksowo dla całego powiatu, z  założeniem, że służyć one będą "Poprawie bezpieczeństwa w ciągach dróg".

    Tę kompleksową koncepcję ścieżek wójtowie i burmistrzowie miast i gmin powiatu brodnickiego wraz ze starostami przygotowuję od dawna. Odbyło się już w tej sprawie kilka spotkań, w których także uczestniczył Pan Wójt Gminy Zbiczno. Nowy projekt będzie zgłoszony do finansowania z RPO, chociaż dziś nie wiadomo, czy tego typu zadania w ogóle będą finansowane ze środków unijnych w nowej perspektywie 2014-2020."

Z wyrazami szacunku
STAROSTA
/-/ Piotr Boiński

utworzono: 2013-01-08 21:38 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2013-01-08 21:41 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2013-01-08 21:36
ilość odsłon podstrony: 1470
repozytorium zmian
drukuj  zapisz