Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Projekty aktów prawnych Uchwały Rady Gminy Zarządzenia Wójta Ostrzeżenia Struktura Gminy Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Programy Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Zbiczno za rok 2015 Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2015 przez Gminę Zbiczno Konkursy 2016 2015 Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro 2016 2015 Gospodarka odpadami komunalnymi Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2016 roku Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory 2015 Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Oświadczenia majątkowe Nabór na stanowiska urzędnicze 2016 Kontrola zarządcza System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 2709470

ostatnia edycja treści:
2016-05-30 14:46:26
logo

2016

utworzono: 2016-01-21 10:24 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2016-01-21 10:25 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2016-01-21 10:24
ilość odsłon podstrony: 20012
repozytorium zmian
drukuj  zapisz